vyberte jazyk

Welterbekonvent Erzgebirge

Welterbekonvent Erzgebirge (Konvent světového dědictví Krušnohoří, WEK) je rozhodovacím orgánem „Hornického regionu Krušnohoří“ na saské straně. Skládá se ze zemských okresů Krušnohorský okres, Střední Sasko a Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří (zastoupených zemskými rady) a 32 měst a obcí regionu (zastoupených primátory a starosty), které převzaly gesci nad žádostí o titul světového dědictví UNESCO v rámci veřejnoprávní smlouvy.
WEK rozhoduje o celkovém postupu v rámci projektu světového dědictví UNESCO, protože zastoupené zemské okresy, města a obce převzetím gesce za fázi žádosti zajišťují také financování projektu.
Konvent schválil obecné zásady stanovené v Chartě „Hornického regionu Krušnohoří“ a nese odpovědnost za ochranu a zachování i další rozvoj lokality navrhované na světové dědictví ve smyslu Úmluvy o světovém dědictví.
Zemské kraje, města a obce se navíc usnesly, že až do udělení titulu založí spolek, který bude budoucí světové dědictví spravovat společně s českou obecně prospěšnou společností Montanregion Erzgebirge – Krušné hory, o.p.s.
Do založení spolku a převzetí jeho činnosti je řízením celého projektu pověřena společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH.