vyberte jazyk

Těžbou rud formovaná krajina severně od bývalého vápence. horního města Měděnec je důležitou součástí montánního dědictví ve středním Krušnohoří. Střediskem těžby byl zvláště vrch Mědník, kde je doložena těžba železných a stříbronosných měděných rud z tvrdých skarnových hornin po dobu téměř šesti století. Morfologicky nápadný vrch s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674 na svém vrcholu je v krušnohorském i celoevropském kontextu mimořádný obrovskou koncentrací historických důlních děl. Na malé ploše se zde nachází na 70 větších i menších štol a jam z 15. až 19. století, po nichž zde zbyly převážně zasutá ústí, trychtýřovité pinky a odvaly hlušiny. Podzemí Mědníku je v současnosti přístupné dvěma historickými štolami (Marie Pomocná a Země zaslíbená) s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm.

Impressions