vyberte jazyk

Po objevení ložiska kolem roku 1440 byla v oblasti dnešní pinky zahájena těžba cínu. Dobývání rud probíhalo převážně metodou „sázení ohněm“ (žárové dobývání). Po odvezení vytěžené rudy zůstaly dutiny (tzv. rozšíření). Ložisko se táhlo skrze tato rozšíření, takže zbývající pilíře nedokázaly tíhu nadložní vrstvy unést. Již v 16. století došlo k prvním závalům. Největší zával nastal v roce 1620. Byly při něm zničeny velké části bývalého dolu a na povrchu se vytvořila dvouhektarová trychtýřovitá propadlina. Dnes se pinka rozprostírá na ploše asi 12 hektarů, v průměru měří 400 m a je asi 160 m hluboká.

Impressions