vyberte jazyk

Nejrozsáhlejším povrchovým pozůstatkem těžby cínu v celém krupeckém revíru je Velká pinka, která se nachází těsně pod vrcholem Komáří hůrky (808 m n. m.). Hlubinná těžba v této oblasti je doložena od roku 1416. Pinka vznikla po vytěžení greisenového tělesa o rozměrech přibližně 140 x 45 m, ve kterém se vyskytovaly především cínové a měděné rudy. Prohlubeň hluboká asi 75 m o rozloze přibližně 5 000 m2 vznikla po závalu vytěžených komor, které se nacházely pod ní. Od konce 15. století oblast odvodňovala štola Dürrholz, nejdůležitější štola v tomto revíru. V okolí pinky se nacházela celá řada dalších dolů, například důl Glatz. Pomocí žentourové šachty se od roku 1680 dobývaly cínové a měděné rudy až do hloubky 200m.

Impressions