vyberte jazyk

Tipy na akce

Nikde jinde v Německu dnes neexistuje tolik hornických památek ze středověku a počátku novověku, staveb a uměleckých děl s hornickou tematikou jako právě v Krušných horách. Tvoří jedinečnou kulturní krajinu, která by měla být zachována.
K zachování, ale také ke zprostředkování této průmyslově kulturní krajiny s jejími mnoha aspekty se každoročně koná řada akcí na téma hornictví a hornický průmysl v Krušných horách.
Kromě 800leté hornické historie a s ní spojených hornických technik jsou prezentovány také krušnohorské tradice a řemesla, které se do značné míry vyvinuly právě z hornictví. Nejrůznější hornické tradice Krušných hor jsou představovány především při návštěvách, prohlídkách a přednáškách. Významnou roli při tom hrají především místní hornické spolky a horní bratrstva.