vyberte jazyk

Nejjižnějším velkým dolem schneebergského revíru a zároveň jedním z nejvýznamnějších dolů na kobaltovou rudu v saském Krušnohoří byl v 19. století důl Wolfgang Maßen. Ze zařízení dolu se dochovala stoupovna z let 1816 až 1818 s podzemní komorou pro vodní kolo, hrázděná cáchovna, dům důlního dozorce a kovárna z poloviny 19. století. Poblíž velké tabulové haldy hlavní šachty se nacházejí početné malé haldy datovatelné již do 16. století.

Impressions