vyberte jazyk

V hornické krajině Schneeberg se provozovala hornická činnost již od 15. století. Svědčí o tom ještě dnes pásma hald, která sledují podpovrchový průběh rudníh žil. Do dnešní doby se zachovalo mnoho úpravárenských zařízení a povrchových důlních a hutních budov z 18. a 19. století, které dávají představu o těžbě stříbrných a kobaltových rud. Pro vodní pohon mnoha strojů v dolech byl založen rybník Filzteich, nejstarší umělá báňská nádrž v regionu.


Informační tabule Zschorlau