vyberte jazyk

Blatenský vodní příkop, dodnes funkční vodní dílo, byl vybudován v letech 1540–1544 jako klíčový zdroj pohonné vody pro doly a úpravárenská zařízení v okolí Horní Blatné. Svou délkou téměř 13 km představuje nejdelší a nejdůležitější báňský vodní přivaděč v české části Krušných hor. Na trase příkopu lze nalézt řadu zařízení ke kontrole průtoku vody a dalších technických prvků – jde o jeden napouštěcí objekt, 10 odlehčovacích přepadů v místech křížení s drobnými vodními toky, 25 mostků a propustků, 39 lapačů písku a štěrku a tři lávky usnadňující chůzi podél příkopu. Příkop tak je vynikajícím příkladem technické zdatnosti krušnohorských vodohospodářů 16. století. Začátek příkopu leží v nadmořské výšce cca 975 metrů asi 1,5 km západně od Božího Daru, kde je voda z říčky Černá svedena do umělého kanálu. Ten pak pokračuje přes Myslivny a Ryžovnu na Bludnou, do prvního velkého centra těžby a zpracování cínových a železných rud, a po obchvatu Blatenského vrchu se přibližuje k významným cínovým dolům Vavřinec, Konrád a dalším v Horní Blatné. V některých partiích je Blatenský vodní příkop až dva metry široký a více než metr hluboký. Po obou stranách jsou navršeny až dva metry vysoké náspy.

Impressions