vyberte jazyk

Dvě kuželovité haldy, které utváří charakter okolní krajiny, jsou výraznými svědky intenzivní těžby uranové rudy v polovině 20. století v buchholzském katastru. Haldy pochází z krátkého, pouze jedno desetiletí trvajícího období průzkumných a těžebních prací na šachtě 116, která do roku 1957, kdy byl její provoz zastaven, dosáhla celkové hloubky 186,7 m.

Impressions