vyberte jazyk

Hornická krajina Vrch Mědník je autentická hornická krajina, která dokumentuje různé způsoby dobývání železných, měděných a v menší míře i stříbrných rud z tvrdých skarnových hornin po období delší než 400 let (od 15. do 19. století).  Díky exponované výškové poloze a dobré přístupnosti je Mědník unikátním „studijním prostorem“, kde lze sledovat jednotlivé historické etapy zpřístupňování ložisek od stupňovitého povrchového dobývání přes štoly a šachty až po podzemní důlní díla. Na svazích Mědníku se nachází více než 80 šachet a štol, jež jsou dobře viditelné díky pinkám, ústím štol a haldám. Kolem roku 1520 bylo na úpatí vrchu založeno horní město Měděnec.

Impressions