vyberte jazyk

Ve 13. století dominovalo ehrenfriedersdorfské důlní oblasti dobývání cínových ložisek v náplavách. Vzhledem k hornické činnosti v tomto prvním období těžby se kolem roku 1230 v blízkosti Saubergu vedle stávající rolnické osady usadili horníci. Ke konci 13. století rýžování cínu z náplav postupně utichlo. Zbytky písku a oblázků, tedy nerudných hornin, se dochovaly ve formě dodnes patrných rýžovnických kopečků ze 13./14. století v údolí potoka Greifenbach jako památka na tuto dřívější hornickou činnost.

Impressions