vyberte jazyk

 

Široké okolí Krupky je silně ovlivněno těžbou cínových rud trvající po dobu minimálně 800 let. Cín se zde získával rýžováním pravděpodobně již v době bronzové. Nejpozději od 13. století byly rudy cínu dobývány i hlubinně, těžily se zde také měděné rudy a později i rudy wolframu, vizmutu a molybdenu, draselný živec a fluorit. Jako nejstarší cínový revír v Krušných horách ovlivnila Krupka významně vývoj znalostí o těžbě cínových ložisek. Tyto poznatky uplatňovali krupečtí horníci take v řadě dalších revírů na české i saské straně pohoří.

Montánní památkou prvořadého významu je prohlídková štola Starý Martin, která otvírá nejdelší cínovou žílu ve střední Evropě o směrné délce 2 km. Mnoho dalších významných pozůstatků povrchové a hlubinné těžby od 13. do 20. století se nachází rovněž v revírech Knötel, Preisselberg a na Komáří hůrce.

S hornictvím úzce souvisí vznik horního města Krupka. Dominantou města je hrad Krupka ze 14. století. Značný význam mají rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s pozdně gotickou zvonicí, kostel sv. Ducha, renesanční kostel sv. Anny a historické měšťanské domy.

 

Impressions