vyberte jazyk

V prostoru severně nad Krupkou, pod dnešní lanovkou na Komáří hůrku, se rozkládal důlní revír Knötel, plošně nejrozsáhlejší revír celé krupecké oblasti, který je vynikajícím dokladem těžby rud cínu a v menší míře i mědi, vizmutu a později molybdenu od 14. do 20. století. Pravděpodobně již od 14. století byl revír Knötel rozfárán řadou povrchových dobývek, jakou jsou pinka Zwickenpinge nebo dobývky na Mahlerově žíle) a desítkami menších, většinou nehlubokých důlních děl, po nichž se dosud v terénu zachovalo velké množství štol a jam s odvaly různého stáří. V 17 až 19. století byly na Knötlu hloubeny jednotlivé jámy a štoly, roztroušené po celé ploše revíru. Z této doby pochází například důl Jacobs Fahrt, štola Siebenschläfer, štola Juda, anebo štola Alt Ignazi. Do závěru této etapy patří již delší štoly a hlubší jámy, projevující se velkými odvaly (Glück auf, Vendelin. Alter Abendstern, Josef). Za druhé světové války a po ní se předmětem zájmu kromě greisenů stalo i těleso pegmatitu, ze kterého byl získáván molybdenit a draselný živec. Úsek byl otevřen soustavou čtyř nad sebou ležících štol Prokop, Barbora, Václav a Večerní hvězda. Tuto poslední etapu těžby, která skončila v roce 1956, dosud dokládají rozsáhlé haldy a zabořená ústí štol.

Impressions