vyberte jazyk

Grüner Graben (Zelený příkop), kterým dodnes protéká voda a jenž se ve značné míře dochoval v původním stavu, je jednou z nejdůležitějších památek těžby stříbrných a cínových rud v oblasti okolo Pobershau. Je příkladem vodohospodářských zařízení v hornické oblasti Marienberg. Umělý příkop, vytvořený v 17. století a dlouhý osm kilometrů, sloužil k zásobování dolů, rudních stoupoven a prádel vodou. Od 19. století byl využíván pro zásobování rostoucího regionálního průmyslu vodou.