vyberte jazyk

České komponenty

České komponenty

Pět českých komponent v Karlovarském a Ústeckém kraji leží v převážné míře v zemědělských nebo zalesněných oblastech. Tři rozsáhlá krajinná území reprezentují významné rudné revíry a k nim příslušející horní města na české straně: Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná a Hornická krajina Krupka. Další dvě komponenty dokumentují hornickou infrastrukturu, případně menší hornické krajiny: Hornickou krajinu Vrch Mědník a Rudou věž smrti u Ostrova.