vyberte jazyk

Nálezy stříbra v Krušných horách umožnily rozkvět saského hospodářství v 16. století. Lovecký zámek Augustusburg, vybudovaný v roce 1568 kurfiřtem Augustem I. Saským na hoře Schellenberg, svědčí působivým způsobem o blahobytu pramenícím z hornictví. Zásobování vodou bylo možné kvůli vysoké poloze zajistit pouze za použití hornických technik. Horníky vyražená, 130 m hluboká studna svědčí o vysoké úrovni techniky čerpání vody v 16. století.