vyberte jazyk

Rozvoj krušnohorského průmyslu pojiv od 16. století po 20. století dokumentuje vápenka Lengefeld. Ucelený komplex památek nesmírného významu umožňuje celistvý pohled na historii těžby, zpracování a úpravu vápence stejně jako s tím související administrativu a sociální správu. Uprostřed historického hornického areálu se vytvořil významný biotop, který mj. poskytuje stanoviště vstavači.