vyberte jazyk

Swarzenberská hornická oblast je nejzápadnějším revírem v saské části Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří. Reprezentuje především těžbu cínu a železa v západní části Krušných hor. Součástí nominace na zapsání na seznam světového dědictví UNESCO jsou sejpová a pinková pole v hornických krajinách Eibenstock (cín) a Rother Berg (železo) s panským dvorem Erlahammer nedaleko Schwarzenbergu. Jako přidružený objekt doplňuje hornické dědictví zámek Schwarzenberg. Představuje vrchnostenskou a zemskou horní správu báňského průmyslu v západním Krušnohoří a poukazuje na úzké vazby na hornické oblasti Horní Blatná (horní město Blatná) a Boží Dar na české straně.

Impressions