vyberte jazyk

Archeologické naleziště stříbrných dolů v Dippoldiswalde a jeho okolí svědčí o důlní činnosti v Krušnohoří, která zde probíhala již ve středověku. Téměř kompletně zachovalá podpovrchová důlní krajina z 12./13. století má pro výzkum rané historie krušnohorského hornictví nesmírný význam. Archeologické vykopávky doložily dosud 15 šachet a jejich historické objekty poskytují jedinečné informace krušnohorském hornickém provozu v raném období.

Impressions