vyberte jazyk

Jediná kompletně zachovaná historická dílna na výrobu soustružených obručí, poháněná vodní silou, a hornický kostel v Seiffenu dokumentují odklon od hornictví k zpracování dřeva v horním Krušnohoří od 18. Století a vznik dnes světoznámého krušnohorského uměleckého zpracování dřeva, jež je typickým řemeslem navazujícím na hornictví. Jako zvláštní forma soustružení se soustružení dřevěných obručí používalo a stále se používá hlavně při výrobě typických krušnohorských dřevěných hraček.