vyberte jazyk

Hornické město Marienberg bylo založeno roku 1521 podle návrhů Ulricha Rüleina von Calw s čtvercovým půdorysem a neobvykle velkým čtvercovým tržištěm. Radnice na náměstí byla vybudovaná v renesančním stylu mezi lety 1537 až 1539. Navzdory několika městským požárům se dochoval skvostný portál z roku 1538. Také měšťanské domy, které náměstí lemují, se vyznačují celou řadou zdobných renesančních portálů. Městský kostel Panny Marie byl postaven v letech 1558 až 1564 podle vzoru městských kostelů v Annabergu a Pirně jako poslední velký pozdně gotický halový kostel v Horním Sasku. Po požáru byl obnoven v dobovém raně barokním stylu. Z původně pěti bran zasazených do městských hradeb se dochovala pouze Šopavská brána (Zschopauer Tor) z roku 1545. Zajímavostí města je domek nazývaný Lindenhäuschen – typický, do značné míry v původním stavu dochovaný obytný hornický domek, který je jedním z nejstarších domů ve městě Marienberg.