vyberte jazyk

Haldový a pinkový tah na žíle Schweizer je typickým příkladem povrchových reliktů hornické činnosti od raných dob jáchymovské těžby rud v první polovině 16. století. Žíla byla objevena v roce 1526. Stříbro se údajně až do hloubky 80 m sekalo hornickým špičákem. Po Kraví žíle byla žíla Schweizer druhou nejvýnosnější žilou v jáchymovském revíru. Do roku 1589 se z ní získalo 30 tun stříbra. Žíla vycházela na povrch těsně pod dnešní silnicí z tzv. abertamské křižovatky na Mariánskou. Její podpovrchový průběh kopíruje na povrchu mocný tah hald poskládaných těsně vedle sebe, který se táhne do vzdálenosti téměř 2,5 km a zahrnuje stovky hald. Mnohé z nich mají charakteristické trychtýřovité prohlubně (pinky), u nichž se jedná o ústí zasypaných těžní šachet. Haldový a pinkový tah na žíle Schweizer je nejrozsáhlejším souvisle zachovalým haldovým a pinkovým tahem historického dobývání rud v blízkosti povrchu v České republice.

Impressions