vyberte jazyk

Počátek dolování v Jáchymově i založení města je úzce spojen s Náleznou štolou v nejstarší části města. Jak uvádí Georgius Agricola již v roce 1530, v roce 1512 se dva horníci pokoušeli po nálezu první stříbrorudné žíly razit štolu do Schottenbergu (dnešního Zámeckého vrchu), ale bez valného úspěchu. Pro nedostatek finančních prostředků museli práce na Nálezné štole ukončit.  V roce 1516 se financování prací ujal majitel ostrovského panství, hrabě Štěpán Šlik. Již po několika metrech se podařilo narazit na bohatý zdroj stříbrné rudy. Tímto nálezem odstartovala jáchymovská stříbrná horečka. Ústí Nálezné štoly se nachází v proluce vedle domu č. p. 496 na náměstí Republiky, poblíž barokní kaple sv. Anny. Ústí štoly je vyzděné z plochých svorových kamenů, je osazeno mříží a v současnosti není přístupné.

Impressions