vyberte jazyk

Od 16. do 19. století byl revír ve Schneebergu největším a nejvýznamnější nalezištěm kobaltové rudy na světě. Z řady zařízení na její zpracování se dochovala stoupovna Siebenschlehener Pochwerk. Patřila k dolu „Siebenschlehen“ zmiňovanému poprvé na konci 15. století. V letech 1752 až 1753 byl objekt přestavěn do dnešní podoby. Stoupovna je v současnosti využívána jako muzeum.

Impressions