vyberte jazyk

Na východním svahu Pöhlbergu se nachází hornická oblast doložená již v 15. století. O rozsáhlé těžbě měděné rudy s obsahem stříbra svědčí především haldy a zachovalá podzemní důlní díla, která jsou v krušnohorském kontextu jedinečná. Po zavedení metody vycezování se ze zde těžené měděné rudy získávalo stříbro ve vycezovací huti Grünthal. Doly jako Svatá Trojice a St. Briccius tak opětovně získaly na významu.

Impressions