vyberte jazyk

Světové dědictví Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zahrnuje celkem 22 komponent: 17 na německé a pět na české straně. Vybrané památky, přírodní a kulturní krajiny představují ve své celistvosti nejdůležitější hornické oblasti a období česko-saské těžby rud. Každá z komponent se skládá z různých jednotlivých objektů či krajin.

Kromě nadzemních a podpovrchových památek báňského průmyslu byly zohledněny také historické městské a hornické krajiny, jako např. haldové tahy.

Význam této památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO vyplývá právě ze spojení všech 22 komponent.

Aby bylo možné zprostředkovat rozsáhlé historické dědictví hornictví, byly jako „přidružené objekty“ definovány dodatečné lokality.