vyberte jazyk

Program světového dědictví UNESCO

V roce 1972 byla přijata mezinárodní Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jejím cílem je zachovat pro celé lidstvo ve světovém měřítku jedinečné kulturní a přírodní statky jako mimořádné univerzální dědictví. Úmluva o světovém dědictví, kterou dosud podepsalo 193 států, je mezinárodně nejvýznamnějším a nejúspěšnějším nástrojem, který kdy na ochranu svého kulturního a přírodního dědictví společenství národů uzavřelo. Statky se zapisují na Seznam světového dědictví UNESCO, který v současnosti zahrnuje více než 1.092 přírodních a kulturních lokalit (stav z června 2018).