vyberte jazyk

Annaberg, založený roku 1496, byl prvním plánovitě vybudovaným horním městem ve druhém období krušnohorské těžby stříbrných rud. Výnosy z těžby stříbra umožnily stavbu důležitých sakrálních a světských objektů, jako jsou například hornický kostel sv. Marie, radnice nebo skvostné měšťanské domy. Výraznou stavební památkou je sálový kostel sv. Anny, ve kterém se nachází množství kulturně-historických uměleckých děl. V horním městě působily významné osobnosti hornictví jako matematik Adam Ries, mincmistr Lazarus Ercker a rodina podnikatele Uthmanna.

Impressions