vyberte jazyk

Vrch Šance (původně Turecký vrch) představuje další z historicky významných částí jáchymovského revíru.  V této oblasti se těžilo již od doby vzniku Jáchymova, o čemž dosud svědčí množství starých pinek a zavalených štol. Zároveň podává tato oblast poučné svědectví o tom, jak v 16. století a později probíhalo zásobování dolů vodou.  Celý vrch totiž protínají štoly Gegenbau (s ústím na východním svahu hory) a Dürrenschönberger (která ústí na západě pod městským rybníkem). Ty sloužily jako podzemní kanál přivádějící vodu vedenou příkopem od štoly Neklid pod Božím Darem až do prostoru dolu Svornost. Celková délka vodního díla včetně jeho podzemní části přesahovala 4 km. Štoly Gegenbau a Dürrenschönberger jsou dodnes využívány k vodohospodářským účelům.

Impressions