vyberte jazyk

V okolí Horní Blatné pracovala od 16. až do počátku 20. století řada dolů na cínovou a železnou rudu, z nichž nejvýznamnější byly cínové doly na Blatenském vrchu. Zde se dochovaly rozsáhlé pozůstatky po dolování cínu, které jsou souhrnně označovány jako Vlčí jámy (Vlčí jáma a Ledová jáma). Tyto mimořádné zachovalé povrchové dobývky představují jeden z nejnázornějších a nejvýznamnějších dokladů historické těžby greisenových cínových rud v Krušných horách. Pod Blatenským vrchem, severně od Horní Blatné, jsou dosud patrná rozsáhlá rýžoviště (sejpy), která jsou dokladem rýžování cínovce ze svahových a potočních sedimentů s mimořádnou mocností až 8 m.

Impressions