vyberte jazyk

V Eliášském údolí lze spatřit jedinečnou kombinaci pozůstatků po těžbě stříbrné rudy v 16. až 19. století s pozůstatky po těžbě uranové rudy ve druhé polovině 20. století.  Pozůstatky z nejstarší hornické epochy jsou nejlépe patrné ze silnice vedoucí z Nového Města do Abertam, kde se nachází desítky hald a pinek, které sledují průběh stříbrorudných žil. Pro zásobování důlních zařízení vodou byl v polovině 16. století v Eliášském údolí vybudován báňský rybník Heinzenteich (dnes Horký rybník). Po druhé světové válce se v souvislosti s těžbou uranu výrazně proměnila především prostřední část Eliášského údolí. O obrovském rozměru těžby uranu svědčí mohutné haldy šachet Eduard, Jiřina a Eva a – na vyšší úrovni – také haldy šachet Rovnost, 14 a Adam.

Impressions