vyberte jazyk

Historicky nejvýznamnějším krupeckým důlním revírem byl revír Steinknochen nacházející se severně od města. Od středověku až do počátku 19. století zde pracovalo přes 150 cínových dolů a celý revír se vyznačuje obrovskou koncentrací důlních děl, která je výjimečná nejen v Krušných horách, ale v celé Evropě. Existenci starých důlních děl dokládají četné pozůstatky, především zabořená ústí jam a štol a odvaly různých tvarů, zejména výrazné terasovité odvaly s rozsáhlými horními plochami. Velikost odvalů se blíží velikosti starých důlních polí uvedených v krupeckém horním řádu z roku 1487 (36 x 36, resp. 72 x 36 m), takže se může jednat o naprosto mimořádnou lokalitu se zachovanými středověkými důlními poli, které nebyly dosud jinde nalezeny. Mladší etapu dolování ve druhé polovině 19. století a ve 20. století dokládá štola Starý Martin.

Impressions