vyberte jazyk

Cínový revír Hřebečná podává mimořádné svědectví o dobývání cínu po dobu 400 let, od 16. do 20, století. Je vynikajícím dokladem těžby cínové rudy (kasiteritu) ze strmých greisenových žil protínajících okolní žuly. Zdejší hornická krajina obsahuje velké množství pozůstatků po povrchové I podzemní těžbě, jejichž rozsah a výborný stupeň zachování jim dává nadregionální význam. Nejdůležitějšími důlními památkami jsou povrchové dobývky dolu Červená jáma (Rote Grube), Scheppova pinka a zvláště důl Mauritius, největší a nejhlubší cínový důl v české části Krušných hor, který byl v roce 2014 prohlášen za národní kulturní památku.

Impressions