vyberte jazyk

Schneeberská hornická oblast sousedí na východě s annaberským a na jihu se schwarzenberským revírem a probíhala zde mj. těžba stříbra, mědi, vizmutu, kobaltu a niklu. Horní město Schneeberg, které vzniklo koncem 15. století, bylo prvním významným hornickým městem v západním Krušnohoří a je součástí nominace na zápis na seznam světového dědictví. V okolí jsou nominovány památky z montánní krajiny Schneeberg-Neustädtel a hornické krajiny Hoher Forst. Schindlerova továrna na modrou barvu je nominována jako památka krušnohorského průmyslu souvisejícího s výrobou modré barvy. Bohaté dědictví hornické historie této těžební oblasti ozřejmují přidružené objekty jako „Schneeberský plavební kanál“ a vybrané památky hornické historie v okolí města Aue – mimo jiné také panský dům Auerhammer nebo nálezná jáma St. Andreas/Weiße Erden Zeche.

Impressions