vyberte jazyk

Krupka vznikla před rokem 1330, k němuž jsou hrad a město poprvé písemně doloženy, a téměř celá její další historie je úzce svázána s dobýváním cínových rud. Středověká půdorysná dispozice města, vyměřeného jako typická ulicovka s mírně rozšířeným úsekem náměstí a zasazená do úzkého svažitého údolí, je dosud plně zachována. Dominantou města je hrad Krupka ze 14. století. Vysoký umělecký a památkový význam mají rovněž sakrální stavby: gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou a unikátní pozdně gotickou zvonicí, gotický kostel sv. Ducha, původně renesanční kostel sv. Anny a také gotické, renesanční a barokní měšťanské domy.

Impressions