vyberte jazyk

V souvislosti s dobýváním rud kobaltu v Krušnohoří se vyvinulo průmyslové odvětví výroby modré barvy, významné pro celou Evropu. Poslední z původně pěti továren na modrou barvu založil v roce 1650 Erasmus Schindler u Zschorlau. Zachovalý soubor památek prezentuje huť založenou jako uzavřené sídlo s výrobními, správními a obytnými domy. Panský dům a sklad představují dva z nejcharakterističtějších a nejstarších stavebních objektů pro výrobu modré barvy v Sasku.

Impressions