vyberte jazyk

Zápis na Seznam světového dědictví

Zápis na Seznam světového dědictví UNESCO je dlouhodobý, často několik let trvající proces. Předpokladem pro úspěšný zápis je prokázání mimořádné univerzální hodnoty. Kritéria pro posouzení mimořádné univerzální hodnoty jsou obsažena ve „Směrnicích k provádění Úmluvy o ochraně kulturního a přírodního světového dědictví“. K důležitým předpokladům patří přesahující kritéria „autenticita“, tedy historická pravost, a „integrita“, tedy celistvost míst. Dalších deset kritérií stanovených ve Směrnicích slouží bližšímu určení mimořádné univerzální hodnoty. Minimálně jedno z těchto kritérií musí být pro zápis na Seznam světového dědictví splněno. Kritérii jsou například jedinečný umělecký výkon nebo výrazný vliv na architekturu, městské stavitelství nebo uspořádání krajiny během nějakého časového období nebo na nějakém kulturním území. Podstatnou součást podkladů k žádosti tvoří vedle doložení mimořádné univerzální hodnoty i popis stavu zachování a mechanismů ochrany a správy. K tomu je třeba zhotovit Management Plan (plán správy), aby se zajistilo zachování statku pro budoucnost. Kompletní podklady k žádosti potom podává smluvní stat u Centra světového dědictví v Paříži. Žádosti z Německa se od příslušného zemského ministerstva dostávají přes konferenci ministrů kultury na ministerstvo zahraničí, které podklady postupuje dále přes Stálé zastoupení Německa při UNESCO do Centra světového dědictví. Rozhodnutí o zápisu se děje přes Výbor pro světové dědictví. Vychází se z několikastupňového hodnotícího řízení, které provádí jedna z mezinárodních expertních organizací (ICOMOS, IUCN, ICCROM) pověřených posuzováním. Proces od podání do rozhodnutí trvá minimálně 18 měsíců.