vyberte jazyk

Mezi nejcharakterističtější krajinné prvky hornické krajiny patří mimo jiné tzv. Zelené sejpy. Výruby dosáhly hloubky více než deseti metrů. Výsledné terénní prohlubně v podobě soutěsek probíhají ve třech hlavních tazích východním směrem. Kopečky ve tvaru hald, které zde zůstaly stát, naznačují někdejší úroveň terénu. Prohlubně většinou vznikaly pravděpodobně teprve v období po roce 1558 s použitím vody ze Zeleného příkopu, což naznačuje množství jeho pozůstatků, které se nacházejí v okolí sejp.

Impressions