vyberte jazyk

Na svazích vrchu Kaffenberg severně od osady Zlatý Kopec byly od 16. do závěru 19. století dobývány polymetalické rudy železa, zinku, mědi a cínu vázané na ploše uložená čočkovitá tělesa skarnových hornin. Na ploše zhruba 1 500 x 400 metrů se zde vyskytují stovky drobných pinek i větších propadlin a desítky zabořených štol a šachet. Celá oblast, nacházející se v hornatém zalesněném terénu, přitom téměř nebyla dotčena pozdějšími terénními úpravami a zachovala si autentický charakter původní montánní krajiny.

Impressions