vyberte jazyk

Umělý vodní příkop Aschergraben představuje jedno z nejvýznamnějších technických děl z raného období altenberské těžby. Jedná se o nejstarší vodohospodářskou stavbu altenberského důlního revíru. Příkop byl vybudován v letech 1452 až 1458 a po dobu více než 500 let spolehlivě dodával vodu pro pohon vodních kol a úpraven. Příkop přiváděl vodu z oblasti hraničních lesů u českého Cínovce na vzdálenost 7,4 km do Altenbergu, sklon koryta se pohyboval od 0,3 do 0,6 %. Po ukončení těžby již nebyla voda přiváděná příkopem Aschergraben potřebná, přesto se příkop dosud dochoval jako funkční vodní dílo.

Impressions