vyberte jazyk

Seznam světového dědictví UNESCO

Jedná se o jedinečná svědectví historie lidstva a přírody, která jsou označena titulem světového dědictví. Na Seznam jsou zapisovány jak kulturní památky jako například historické stavby, městské komplexy, průmyslové památky a kulturní krajiny, tak i přírodní památky jako geologická naleziště, přírodní krajiny a přírodní rezervace. Statky zapsané na Seznam světového dědictví, které vznikly společným působením člověka a přírody, jsou od roku 1992 začleněny do nové podkategorie kulturní krajiny. Dodnes bylo zapsáno na Seznam světového dědictví 1031 kulturních a přírodních statků ze 163 zemí světa (stav z červenec 2015). Z 1031 statků je 802 zapsáno jako kulturní dědictví a 197 jako přírodní dědictví, 32 statků patří jak do kulturního, tak i přírodního dědictví. V Německu existuje 40 statků světového dědictví, z toho čtyři jsou průmyslovým světovým dědictvím. V roce 1992 byly v Německu zapsány na Seznam světového dědictví jako první průmyslový statek Rudné doly Rammelsberg a historické centrum města Goslar. V roce 2010 byl tento statek světového dědictví rozšířen o vodohospodářský system v Horním Harzu (Oberharz), tedy o historický systém zásobování dolů v Horním Harzu vodou. V roce 1994 byly na Seznam světového dědictví UNESCO zapsány hutě Völklinger Hütte v Sársku a v roce 2001 důl Zollverein v Essenu. Dosud posledním průmyslovým statkem v Německu zapsaným na Seznam světového dědictví byly v roce 2011 závody Fagus-Werk v Alfeldu.