vyberte jazyk

Altenberskou hornickou oblast, nejvýchodnější revír Hornického regionu Krušnohoří, reprezentuje montánní krajina Altenberg-Zinnwald, správní sídlo Lauenstein (se zámkem a městským kostelem) a archeologické naleziště středověkých stříbrných dolů v Dippoldiswalde. Zatímco v oblastech v okolí Dippoldiswalde se těžilo především stříbro, okolo Altenbergu a Zinnwaldu dominovala těžba cínové rudy. V podobě těžní věže a povrchových objektů šachty Arno Lippmann se dochovaly výrazné technické památky z posledního období provozu.