vyberte jazyk

V souvislosti s plánovaným ukončením freiberské těžby na počátku 20. století došlo v regionu za finanční pomoci saského státu k vytvoření průmyslových podniků. Charakteristickým příkladem takovéhoto průmyslového odvětví zavedeného po ukončení těžby, jsou automobilové závody Elite v Brand-Erbisdorfu založené roku 1913. Vyráběly se zde mimo jiné automobily, jízdní kola, automobilové součástky i zařízení pro výrobu vozidel. Svého času zde pracovalo až 600 zaměstnanců. Po roce 1990 se tento „svědek průmyslové architektury“ stal sídlem řady malých a středních podniků a byl integrován do průmyslového parku Elite-Gewerbepark GmbH.