vyberte jazyk

Významné nálezy stříbrné rudy na konci 15. století vedly k neplánovanému a rychlému rozvoji horního města Schneeberg, které se nacházelo mezi mnoha důlními komplexy. Během vrcholného období těžby v 16. století bylo postaveno množství významných světských a církevních staveb, jako například kostel sv. Wolfganga. Podobu města natrvalo změnil velký požár v roce 1719. Po něm vznikly nové budovy postavené v barokním slohu a ovlivnily od té doby charakter města. Kostel zůstal před plameny tohoto požáru ušetřen, byl však zcela zničen během druhé světové války. Později byl znovu postaven a dodnes určuje podobu tohoto hornického města. Uvnitř se nachází z kulturně historického hlediska významný oltář, který pochází z dílny Lucase Cranacha staršího. Mezi další významné stavby ve městě Schneeberg patří kostel Nejsvětější trojice, radnice s nápadnou věží, barokní knížecí dům a barokní měšťanské domy místních rodin (Trögerovi, Schmeilovi a Borthenreutherovi).

Impressions