vyberte jazyk

 

Na světě je jen málo měst, která mají tak velký význam pro rozvoj hornictví a hutnictví jako Jáchymov. Jáchymov, založený v roce 1516 na příkrém svahu Krušných hor, je jednou ze světových kolébek věd o hornictví, hutnictví a mineralogii, jejichž základy zde v 16. století položil Georgius Agricola. V roce 1716 bylo v Jáchymově založeno první báňské učiliště na světě. V dosud funkčním dole Svornost se poprvé na světě od 19. století systematicky těžila uranová ruda. V roce 1898 izolovala Marie Curie-Sklodowska z jáchymovských rud poprvé radioaktivní prvky radium a polonium. Až do začátku 1. světové války měl Jáchymov na výrobu radia světový monopol. V roce 1906 zde byly založeny první radonové lázně na světě. Radioaktivní voda ze šachty Svornost se pro léčebné účely čerpá dodnes.

Město hrálo velkou roli také v rozvoji mincovnictví. Stříbrné tolary ražené ve zdejší Královské mincovně ovlivnily vývoj novověkých evropských měnových systémů. Jáchymovskému tolaru vděčí za své jméno i hlavní světová měna novověku – dolar.

Vysoké zisky z těžby stříbra vedly k tomu, že v první polovině 16. století vznikl v Jáchymově ojedinělý soubor pozdně gotické a renesanční městské a církevní architektury. Vysokou památkovou hodnotu mají zejména bývalá Královská mincovna, radnice, kostel sv. Jáchyma, špitální kostel Všech svatých a řada patricijských domů v centru města. V okolí Jáchymova se dochovalo nesčetné množství památek po těžbě a zpracování rud jak z období těžby stříbra a barevných kovů v 16. až 19. století, tak z období těžby uranových rud ve 20. století a zejména po druhé světové válce.

 

Impressions