vyberte jazyk

Jáma Daniel byla poprvé zmíněna v roce 1500. V polovině 17. století se díky svým pozoruhodným otvírkám ložisek kobaltu stala jednou z nejvýznamnějších jam ve schneeberském revíru a pochází z ní více než třetina místních kobaltových rud. Ze souboru povrchových budov se dochovala cáchovna postavená kolem roku 1730 a kovárna z let 1839/40. V cáchovně dnes sídlí báňský spolek Bergbauverein Schneeberg/Erzgebirge e.V.

Impressions