vyberte jazyk

Vycezování, metoda pro získávání stříbra z měděných stříbronosných rud, propůjčila název huti založené v roce 1537 perkmistrem Hansem Leonhardtem. Vycezovací huť v Grünthalu tvořila samostatnou obec s vlastní soudní pravomocí. Vedle výrobních a správních objektů se zde proto nachází také obytné a zásobovací budovy. Po převzetí saským kurfiřtstvím se huť stala střediskem zpracování mědi, ve kterém se částečně razily i měděné mince. Téměř všechny budovy se dochovaly až dodnes a představují jedinečné svědectví předindustriálního hutnického zpracování a dalšího zpracování stříbronosných měděných rud v evropském měřítku. Měděný hamr postavený v letech 1534/37 se nachází mimo vlastní areál hutě. V letech 1958 až 1960 proběhla přestavba na přístupnou technickou památku.