vyberte jazyk

Svědectví o hornictví v Lautě sahají až do 16. století. Pozoruhodné jsou krajinotvorné pruhy hald z těžby stříbrné rudy sledující průběh rudních žil. Každá halda nad těmito žilami odpovídá umístění jedné nebo několika šachet. Haldy jsou od sebe vzdálené podle velikosti tehdejších důlních polí. K historicky nejvýznamnějším žilám patří „Bauer Morgengang“ a „Elisabeth Flachen“. V 18. století vznikla na žíle Elisabeth Flachen Rudolfova šachta jakožto nejdůležitější hlavní šachta revíru.

Impressions