Česko-saská spolupráce

Od roku 2003 iniciativy na obou stranách česko-německé hranice úzce spolupracují na realizaci projektu světového dědictví. Výběr nominovaných objektů probíhal do roku 2012 v rámci přeshraničních projektů EU.
Pro vypracování žádosti o zápis na Seznam světového dědictví vznikla na jaře 2012 česko-saská pracovní skupina (Mixed Working Group) s odborníky z obou regionů. Na ministerské úrovni rozhoduje o celkovém postupu česko-saská řídicí skupina se zástupci obou ministerstev a podřízenými úřady.
Pozitivní spolupráce bude pokračovat v managementu budoucí lokality světového dědictví „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“. Předpokládá se tato struktura: