vyberte jazyk

Česko-saská spolupráce

Od roku 2003 iniciativy na obou stranách česko-německé hranice úzce spolupracují na realizaci projektu světového dědictví. Výběr nominovaných objektů probíhal do roku 2012 v rámci přeshraničních projektů EU.
Pro vypracování žádosti o zápis na Seznam světového dědictví vznikla na jaře 2012 česko-saská pracovní skupina (Mixed Working Group) s odborníky z obou regionů. Na ministerské úrovni rozhoduje o celkovém postupu česko-saská řídicí skupina se zástupci obou ministerstev a podřízenými úřady.
Pozitivní spolupráce bude pokračovat v managementu budoucí lokality světového dědictví „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“. Předpokládá se tato struktura: 

Bilaterální řídicí skupina

Na ministerské úrovni byla v souladu se směrnicí § 135 zřízena bilaterální řídicí skupina. Každoročních zasedání řídicí skupiny se účastní zástupci příslušných ministerstev smluvních států, bilaterální poradní skupiny a národních správních orgánů.

Mezi úkoly řídicí skupiny patří zastupování zájmů jednotlivých států, vzájemná informovanost, koordinace, strategické plánování, otázky financování společných projektů pro informování (odborné) veřejnosti o světovém dědictví a potvrzování aktualizovaných verzí plánu přeshraniční správy.

Bilaterální řídicí skupina

Na regionální úrovni byla zřízena bilaterální poradní skupina, která koordinuje všechny společné záležitosti. Je složena ze zástupců ministerstev, památkových úřadů, odborných institucí a zástupců národních správních orgánů (spolek světového dědictví, Montanregion o.p.s.).