vyberte jazyk

Podpora

Projekt Interreg5a- „Glück Auf Welterbe!(„Zdař Bůh, světové dědictví!“)

Doba trvání projektu: 9. 11. 2015 až 30. 9. 2021

Co se skrývá za názvem projektu?

Účelem projektu je společně s partnery projektu Tourismusverband Erzgebirge e. V. a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s.lépe představit „Hornický region Krušnohoří“ různým cílovým skupinám jako celosvětově jedinečnou industriální kulturní krajinu. Hornickou kulturní krajinu tak lze jako přeshraniční projekt propagovat na národní i mezinárodní úrovni a téma hornictví s jeho hmotnými i nehmotnými dílčími aspekty se tak může dostat na kvalitativně vyšší úroveň. Evropská unie podporuje tento projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj s podílem financování ve výši 85 %.

Jaké jsou cíle projektu?

  • Realizace společných česko-německých prezentačních opatření a práce s veřejností

  • Celosvětová propagace HRK jako jedinečné přeshraniční kulturní krajiny

  • Rozšíření sítí v regionu HRK (zapsaného na seznamu světového dědictví) prostřednictvím rozvoje infrastruktury pro propojení kulturních statků (komponent světového dědictví) na obou stranách hranice

  • Doprovod a podpora HRK při jeho nominaci na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO

  • Posílení regionálního povědomí/identity související s HRK na české i německé straně.

  • Celistvá a kvalitní turistická propagace HRK (jako budoucího světového dědictví)

V rámci projektu byly mimo jiné vytvořeny tyto webové stránky, které byly průběžně rozvíjeny a přizpůsobovány příslušným aktuálním požadavkům.

Partneři projektu:

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (hlavní partner)

Tourismusverband Erzgebirge e. V. (PP1)

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. (PP2)

Další informace: https://www.sn-cz2020.eu/de/projekte/gefoerderte_projekte/Welterbe.jsp